Recent Articles

Posted oktober 22, 2017No comments | Plåt, bygg och inredning

Utmaningen av klimatförändringar för byggbranschen

De förändringar vi upplever i vårt klimat påverkar våra liv.
Varje bransch påverkas av det som händer men här har det en särskilt stor inverkan på byggsektorn.

Regeringar över hela världen vaknar till det faktum att extrema väder snabbt blir normen. I många länder förändrar de gradvis bygglovgivningen för att ta hänsyn till detta faktum.
Över hela världen passeras nya lagar som kräver att både bostads- och kommersiella byggare arbetar för högre standarder. Byggnader som klarar högre sommartemperaturer, kallare vintrar  liksom översvämningar och starka vindar är nu viktiga.

I vissa delar av världen måste de också byggas för att motstå jordbävningar och andra naturkatastrofer.
För de av oss som arbetar med konstruktion presenterar detta utmaningar men innebär också att vi arbetar i intressanta tider. För att hålla takten med våra kunders förändrade behov måste vi lära oss nya färdigheter samt utveckla innovativa byggtekniker och material.

Ta till exempel frågan om översvämning. Detta har blivit ett stort problem i många länder. I Sverige uppskattar regeringen att kostnaden för skador orsakad av översvämningar nu har uppnått ett genomsnitt på 1,1 miljarder kronor per år.
Försäkringsbranschen anser att kostnaden kan vara ännu högre än den. Föreningen för försäkringsgivarna beräknar faktiskt att räkningen för översvämningarna som inträffade förra vintern kommer att vara närmare 1,3 miljarder.
Hittills har regeringen i första hand svarat på hotet genom att bygga mer robusta översvämningsskydd. För det mesta har dessa varit offentligt finansierade projekt som är utformade för att skydda specifika områden i stället för enskilda byggnader.
Byggindustrin, tillsammans med miljölobbanen, uppmanar dock regeringen att sammanställa en övergripande strategi för vattenhantering. De vill särskilt att problemet med ytvattenhantering ska hanteras på ett organiserat sätt. Många i branschen föreslår att man installerar ett nytt dräneringsrör i den befintliga utvecklingen och det är vägen att gå med i toppmoderna avloppssystem i nya bostadsområden och kommersiella byggnader.

Tyvärr har ännu inte lagts fram ny lagstiftning för att göra det verkligheten. Under tiden gör byggnadsbranschen sitt bästa för att skydda de byggnader de jobbar med.
De gör det som svar på oro från sina kunder. I ökande grad ser både bostads- och kommersiella kunder risken för översvämningar som ett allvarligt problem. Som ett resultat diskuterar de frågan med både deras arkitekt och byggare.

Innovativa nya produkter till exempel automatiska översvämningsbarriärer blir gradvis tillgängliga. Dessa är dyra men konsumenterna är så oroliga för översvämningsrisken att de blir alltmer villiga att betala för denna nya teknik.
Det kommer bli intressant att se hur Sverige slutar reagera på hotet av översvämningar på lång sikt.

Tags:

Comments are currently closed.