Recent Articles

Posted november 28, 2017No comments | Plåt, bygg och inredning

VÄRMESYSTEM DELFLÖDESFILTER

DELFLÖDESFILTERMODULEN GER DIG RENT VATTEN
Kvalitén på värmevattnet kan variera mycket. En starkt bidragande orsak till slam och magnetit är om vatten fyllts på ganska regelbundet till systemet. Syrerikt vatten ger en accelererad korrosion. Det bildas bland annat oxidationsprodukter av järn – magnetit. Dessa kristaller är nålformade och har därmed en starkt eroderande effekt på allt det kommer i kontakt med i värmesystemet.

I ett system med stora mängder slam och magnetit kan cirkulationen försämras. Om man installerar en ny styrenhet med pumpstoppsfunktion sommartid kommer alla föroreningar att sedimentera. När vi sen på vintern skall ha maximal värme slammas mycket av föroreningarna upp igen och värmeeffektiviteten försämras.

Vid byte av radiator- och stamventiler rekommendewrar vi genomspolning av värmestammar samt stationär installation av vårt delflödesfilter. Delflödesfiltret samlar då upp dessa föroreningar.

VATTENBEHANDLING MED KORROSIONS- OCH BELÄGGNINGSINHIBITOR
I samband med installationen av ett delflödesfilter utför vi också en vattenbehandling med vår unika korrosions- och beläggningsinhibitor. I priset för installation av denna enhet ingår ett års fri service och underhåll. Vi kontrollerar vattenkvalitén, mäter pH, korrigerar pH och tillför vid behov ytterligare inhibitor. Givetvis byter vi filter vid behov.

Tags:

Comments are currently closed.