Recent Articles

Posted november 28, 2017No comments | Plåt, bygg och inredning

VARMVATTEN LEGIONELLA

LEGIONELLA – HUVUDET I SANDEN ELLER PROAKTIVT SÄKERHETSTÄNKANDE?

Hur har du gjort med er legionellasäkring? Sticker du ner huvudet i sanden och låtsar som att du inte känner till de myndighetskrav du har på dig? Du är rädd för att en test skulle kunna visa att det finns legionella i systemet? Du tror du har kontroll på temperaturerna men du har egentligen ingen dokumentation från någon oberoende källa som visar att du aktivt försökt förvissa dig om att vattensystemet är fritt från legionella.

VATTEN- OCH LEGIONELLAKONTROLL
Efter vår genomgång får du ett certifikat som dokumenterar denna genomgång och resultatet av den.

Om det skulle visa sig att det förekommer legionella i ditt system så har vi kunnandet, kompetensen och utrustningen för att hjälpa dig sanera systemet. Vi hjälper er att informera era boende och vi sköter även kontakten med myndigheterna.

VAD HAR DU I DUSCHEN?

Forskare vid University of Colorado i Boulder har undersökt ett femtiotal duschmunstycken från hem, hotell och offentliga anläggning i nio amerikanska städer.
De fann att 30 procent av munstyckena innehöll kraftigt höjda halter av Mycobacterium Avium, en sjukdomsframkallande bakterie som påverkar lungorna.
Forskargruppen, ledd av professor Norman Pace, konstaterar att bakterien samlas på insidan av duschmunstycket i en slemmig biofilm. Koncentrationen är hundra gånger högre än i vanligt kommunalt dricksvatten.

Om man ställer sig under duschen och skruvar på vattnet riskerar man att få en rejäl extrados av bakterier i ansiktet när det första vattnet strilar genom hålen.
För normalt friska personer behöver bakterierna inte utgöra någon fara, men personer med nedsatt immunförsvar är i riskgruppen anser forskarna i Colorado.
En slutsats forskarna har dragit av undersökningen är att bakterierna lättare ansamlas i duschmunstycken av plast än munstycken av metall.

För att minimera risken med tillväxt av olika sorters bakterier i duschhuvud och duschslang rekommenderar vi följande:

• byt ut duschslang och duschhandtag var femte år

• rengör duschhandtag och slangen minst en gång om året – dels för att få bort en del bakterier men även för att få bort kalkavlagringar i duschstrilen

• spola då och då, en gång i veckan, med så varmt vatten ni kan få i duschen under ca 1 minut

Vid rengöring, montera av duschhandtaget från slangen och slangen från blandaren. Häll i lite citronsyra – köp som lösning (WC Rent går bra) och späd med varmvatten. Låt handtag och slang ligga i detta bad i ett par timmar. Häll ut vattnet och skölj noga igenom duschsetet med vatten innan ni tar första duschen.
För att hålla kromade duschhandtag och duschslangar fina och blanka skall ni undvika att göra rent dem med rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Lite utspätt WC Rent går bra!

Tags:

Comments are currently closed.